Bảo vệ

Công tác bảo vệ an ninh ở các tòa nhà không chỉ là bảo vệ tài sản mà quan trọng hơn cả là thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC). Bởi từ những vụ cháy thực tế đã xảy ra cho thấy khâu phát hiện và xử lý tình huống tại chỗ của đội ngũ bảo vệ đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Đội ngũ bảo vệ được cung cấp bởi Monarch có nhiệm vụ:

  • Phòng chống cháy nổ, chập điện, tràn nước.
  • Hướng dẫn, điều phối giao thông ra vào của mọi người trong khu chung cư.
  • Giữ gìn đảm bảo cảnh quan của chung cư.
  • Giữ gìn an ninh trật tự, giữ gìn nội quy, xử lý các sự cố phát sinh của chung cư.
  • Bảo vệ tài sản, ngăn chặn trôm cắp bên trong và bên ngoài khu chung cư.
  • Ngăn ngừa, phát hiện các vấn đề cháy nổ, xử lý các hành vi gây rối, phá hoại của khu chung cư.

Tìm kiếm chi tiết

Một vài nội dung chúng tôi chưa cập nhật được. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc nhập nội dung cần tìm bên dưới