Những điểm mới của Thông tư 28/2016/TT-BXD

Thông tư số 28/BXD bổ sung một trường hợp Ủy ban nhân dân cấp phường phải tổ chức Hội nghị nhà chung cư bất thường là khi chủ đầu tư đã chấm dứt hoạt động do bị giải thể, sáp nhập hoặc phá sản.

Thông tư 28 cũng bổ sung quy định đối với trường hợp nhà chung cư, cụm nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì mỗi chủ sở hữu căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư chỉ được ủy quyền cho một người đang sử dụng căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư đó tham dự hội nghị nhà chung cư.

Thông tư số 28 bổ sung quy định trường hợp người đang sử dụng căn hộ hoặc diện tích khác trong nhà chung cư không phải là chủ sở hữu nhưng được chủ sở hữu ủy quyền tham dự hội nghị nhà chung cư thì có thể được bầu làm thành viên Ban quản trị nhà chung cư.

Thông tư 28/2016/TT-BXD có hiệu lực ngày 01/02/2017. Thông tư cũng ban hành thay thế các Mẫu Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư và Mẫu nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư tại Thông tư 10/2015 và Thông tư số 02/2015 của Bộ Xây dựng.

Về chúng tôi

Thông điệp Tổng giám đốc Monarch được thành lập bởi các chuyên gia, kỹ sư hơn 10 năm trong nghề, với mong muốn đem lại sự thoải mái, tiện nghi nhất cho công…