Thông báo về việc phun côn trùng định kỳ

THÔNG BÁO

Về việc phun côn trùng định kỳ

Kính gửi: Toàn thể Cư dân Khu chung cư Monarch

Đơn vị quản lý dịch vụ Khu chung cư cao tầng Monarch xin trân trọng thông báo tới toàn thể Qúy Cư dân lịch phun côn trùng định kỳ tháng 05/2018 như sau:

1. Phun tồn lưu

– Ngày 10 tháng 05 năm 2018

– Khu vực xử lý: Khu vực công cộng, sân vườn

– Thời gian: Sáng 8h30 – 11h30 chiều: 14h00 đến 15h00

– Yêu cầu: Rời khỏi khu vực xử lý và có thể trở lại sau 01 giờ thực hiện

2. Phun mù và phun khói

– Ngày 10 tháng 05 năm 2018

– Khu vự xử lý: Khu vực công cộng, sân vườn

– Thời gian: Chiều: 14h00 đến 17h00

– Yêu cầu: Rời khỏi khu vực xử lý và có thể trở lại sau 01 giờ thực hiện

3. Kiểm tra và xử lý bả chuột

– Ngày 10 tháng 05 năm 2018

– Khu vự xử lý: Khu vực công cộng, sân vườn

– Thời gian: Chiều: 14h00 đến 17h00